Između dve vatre

Između dve vatre je ime tradicionalne igre koja se uči na časovima fizičke kulture širom sveta, obično u osnovnoj školi.

Između dve vatre

Član 1.

Ekipa može prijaviti najviše devet, a najmanje osam igrača. Takmičenje se odvija u skladu sa pravilnikom koji definiše uzrasne kategorije.

Član 2.

U igri učestvuje osam igrača (sedam plus jedan). Sedam igrača u polju i jedan kapiten/vatra. U ekipi mora biti minimum 3 dečaka ili 3 devojčice tj. ekipa mora biti sastavljena od dečaka i devojčica u razmeri tri prema pet, četiri prema četiri ili pet prema tri (3:5, 4:4 ili 5:3).

Član 3.

Ekipa može imati najviše jednu zamenu. Zamenski igrač može ulaziti u igru tokom seta kad se ekipa koja vrši zamenu nalazi u posedu lopte, ali vodeći računa da se ne promeni razmera dečaka i devojčica. Prilikom ulaska zamenskog igrača sudija mora proveriti razmeru igrača u ekipi na terenu.

Član 4.

Ukoliko su npr. tri devojčice u igri, a zamenski igrač je dečak, ekipa nema pravo na promenu devojčica jer će se poremetiti razmera dečaka i devojčica. U tom slučaju važi pravilo iz Člana 5.

Član 5.

Ako ekipa ne može ispunjavati razmeru dečaka i devojčica u drugom i trećem setu, gubi taj set, a ako ne može ispunjavati propozicije za učešće još od prvog seta gubi utakmicu.

Član 6.

Po sedam igrača nalazi se u svom delu terena, a kapiten se nalazi na suprotnoj slobodnoj zoni, iza osnovne linije, tako da se protivnička ekipa nalazi između njega i njegove ekipe. Kapiten sme da se promeni samo između setova.

Član 7.

U prvom i drugom setu kapiten mora da bude jednom dečak, a u drugom devojčica, a u trećem setu mogu da budu dečak ili devojčica.

Član 8.

Cilj igre je da svaka ekipa rukom bačenu loptu neodbranjivo pogodi igrača protivničke ekipe u njihovom polju, a da izbegnu iste namere protivničke ekipe. Pogodak mora da bude vidljiv.

Član 9.

Utakmica se igra u dva dobijena seta do 15 poena, a u slučaju da obe ekipe osvoje po jedan set igra se treći set do 15 poena. Ekipa koja pobedi u trećem setu pobednik je utakmice. U zavisnosti od stepena takmičenja ( gradska, državno ili međunarodno finale ) i broju ekipa u turniru organizator zadržava pravo promene broja poena po setu i broja setova.

Član 10.

Pre početka igre sudija obavlja žreb uz prisustvo vođe i kapitena obe ekipe. Ekipa koja dobije žreb dolazi u posed lopte na početku prvog seta. Na početku drugog seta ekipa koja je izgubila žreb dobija loptu za početak drugog seta. Pre početka trećeg seta ponovo se obavlja žreb kao pre početka prvog seta.

Član 11.

Igra počinje tako što ekipa koja je dobila žreb odmah kreće u napad.

Član 12.

Kada je igrač protivničke ekipe pogođen, ekipa je osvojila poen. Ekipa osvaja poen kada pogodi protivničkog igrača, a potom lopta dodirne tlo. Isto važi i kada igrač uhvati loptu, a nakon toga lupi loptom o tlo, smatra se da je igrač pogođen i dosuđuje se poen protivničkoj ekipi. Ukoliko neko od igrača bilo koje ekipe uhvati loptu pre nego što padne na tlo, igrač nije pogođen ( igrač je spašen ).

Član 13.

Ukoliko lopta, u jednom letu, pogodi više igrača i padne na tlo, ekipa osvaja onoliko poena koliko je igrača bilo pogođeno.

Član 14.

Za svaki od sledećih prekršaja koji obuhvataju: prestupe, izlaske iz terena ili dodire sa protivničkim igračem dosuđuje se gubitak lopte ili poen za protivničku ekipu.

a) Smatra se da je igrač napravio prestup kada celim svojim stopalom dotakne tlo van svog polja za igru. Linije terena za igru su sastavni deo terena i ne smatra se da je igrač počinio prestup ako zgazi na njih. Ovo pravilo važi i za kapitena.

b) Ukoliko se igrač nalazi u svom polju i uhvati loptu koja je u vazduhu van polja ( ili u vazduhu u protivničkom polju ) igra se nastavlja.

v) Ukoliko igrač prilikom gađanja protivničke ekipe uhvati loptu i napravi prestup ili izađe iz svog polja, dosuđuje se gubitak lopte.

g) Ako igrač izađe iz svog polja da bi izbegao da bude pogođen dodeljuje se poen protivničkoj ekipi.

d) Ako igrač prilikom gađanja protivničkog igrača izvodi skok-šut i u letu doskoči u protivničko polje to se smatra prestupom i lopta se dodeljuje protivničkoj ekipi.

Član 15.

Sva polja koja se nalaze izvan vlastitog polja smatraju se poljima protivnika. To su polja iza poprečne i bočnih linija vlastitog polja. Prilikom prebacivanja lopte iz polja do kapitena ili prilikom gađanja protivničkih igrača lopta može preći osnovnu ( poprečnu ) liniju i bočne linije protivničkog polja i ostati u posedu ekipe.

Član 16.

Sve akcije igrača koje uključuju izmicanje i pomaganje pri izmicanju (povlačenje saigrača za dres) u vlastitom polju su dozvoljene.

Član 17.

Igrač koji dođe u posed lopte mora njom da izvrši napadačku akciju i ne sme je dodavati saigraču unutar svog polja. Napadačka akcija uključuje gađanje protivničkih igrača i dodavanje lopte kapitenu/vatri. U slučaju povrede ovog pravila, lopta se dodeljuje protivničkoj ekipi.

Član 18.

Ako sudija proceni da jedna ekipa predugo prebacuje loptu od kapitena/vatre do saigrača u poljy, a ne gađa protivničke igrače, dosudiće pasivni napad (kao u rukometu). U tom slučaju, sudija će podići ruku kao znak upozorenja za pasivnu igru i tada ekipa ima pravo na maksimalno jedno dodavanje pre gađanja protivnika u protivničkom polju. U slučaju kršenja ovog pravila, lopta se dodeljuje protivničkoj ekipi.

Član 19.

Svi spoljni faktori koji utiču na igru npr. zid iza kapitena ili publika se zanemaruju. Lopta koja se odbije od tog spoljnog faktora i uđe nazad u igru vraća se kapitenu.

Član 20.

Nakon postignutog poena igru nastavlja igrač koji je pogođen.

Član 21.

Između dve vatre se igra sa specijalnom loptom, koja mora da bude mekana i sunđerasta. Obim lopte je 16-25 cm. U slučaju pitanja vezanih za loptu kontaktirati Koordinatora za grad/opštinu ili Kancelariju SIM-a.

Član 22.

Pravo nastupa na samim utakmicama utvrđuje zapisničar i/ili koordinator sporta pre početka meča, uz prisustvo predstavnika ekipa:

- identitet se utvrđuje bilo kojim dokumentom sa slikom (pasoš, đačka knjižica,

sportska legitimacija i sl) a u nedostatku istih kopijom Izvoda iz matične knjige rođenih.

Član 23.

Između dve vatre se igra na terenu dimenzija za starije godište: 18 metara h 8 metara, za mlađe godište ( MOI – nastupaju samo na međunarodnom finalu): 16 metara h 7 metara. Teren može da bude bilo koje podloge.