Tenis

Priprema, servis, kreni! Popularnost tenisa potvrđuje činjenica da je standardno i u programu Olimpijskih igara.

Tenis

Član 1.

Takmičenje se održava u pojedinačnoj konkurenciji.

Član 2.

Sistem takmičenja se određuje ovim pravilnikom, nezavisno od broja takmičara.

Član 3.

Pravo nastupa na samim utakmicama utvrđuje zapisničar i/ili koordinator sporta pre početka meča, uz prisustvo predstavnika ekipa:

- identitet se utvrđuje bilo kojim dokumentom sa slikom (pasoš, đačka knjižica,

sportska legitimacija i sl) a u nedostatku istih kopijom Izvoda iz matične knjige rođenih.

Član 4.

Mečevi se igraju prema sledećim pravilima:

 • Takmičari ( m + ž ) 2005. godište i mlađi ( kadeti )
 • LOPTICA: 100% regular ( žuta )
 • Igra se jedan set do 6 gemova prema no-ad pravilu, kod rezultata 6:6 u gemovima igra se time-break do 7 tako da pobednik mora da ima najmanje dva boda više od poraženog.
 • Igra se na normalnom singl terenu
 • Tip takmičenja: turnir se igra po principu ispadanja nakon izgubnjenog meča.
 • Igrači sami sude, a u slučaju spora poziva se vrhovni sudija.

Član 5.

Tenis se igra na terenu dimenzija 23.78 x 10.97m.

Član 6.

Round robin pravilnik:

 1. Round robin kvalifikacije igraju se po grupama od četiri igrača sistemom svaki sa svakim.
 2. Broj grupa određen je ukupnim brojem igrača u kvalifikacijama. Ako broj igrača nije deljiv sa 4, određen broj grupa, počevši od prve i najviše do treće, imaće 3 igrača.
 3. U svakoj grupi pojavljuju se po 2 nosioca. Prvi nosilac u grupi postavlja se na poziciju broj 1, redom od prve do poslednje grupe, a drugi nosioci žrebaju se na poziciju broj 4 u svim grupama. Slobodna mesta ( bye ), postavljaju se na poziciju 2 u grupama sa 3 igrača. Ostali igrači žrebaju se redom po grupama na pozicije 2 i 3.
 4. U slučaju da je broj rangiranih igrača manji od predviđenog broja nosilaca, za nosioce se postavljaju SAMO rangirani igrači; 1. rang lista nacionalnog saveza; 2. rang lista regionalnog saveza, a određen broj grupa, počevši od 1. biće samo s jednim nosiocem, ili će određeni broj grupa, počevši od poslednje, biti BEZ nosilaca.
 5. Raspored igranja po kolima je takav da nosioci u grupama svoj međusobni meč igraju u 3. kolu. Raspored igranja:

1.kolo 1-2 i 3-4

2.kolo 1-3 i 2-4

3.kolo 1-4 i 2-3

 1. Plasman igrača na kraju igranja po grupama određuje se po broju pobeda u grupi. Ako su 2 ili više igrača ostvarili isti broj pobeda, njihov plasman određuje se po:
  • većoj razlici dobijenih i izgubljenih gemova u međusobnim susretima
  • ako je razlika gemova ista dalji plasman određuje se žrebom
 2. Prvoplasirani i drugoplasirani igrači ulaze u glavni turnir. Za igrače koji nisu ušli u glavni turnir organizator može prirediti utešni turnir.

Član 7.

Pravilnik za žreb glavnog turnira.

 1. Na početku žreba određuju se nosioci grupa prema sledećem kriterijumu;
  • rang lista nacionalnog saveza
  • rang lista regionalnog saveza
 2. Broj postavljenih nosioca u glavnom turniru zavisi od broja igrača u glavnom turniru:
  • 7 do 10 igrača postavljaju se dva nosioca
  • 11 do 20 igrača postavljaju se četiri nosioca
  • 21 do 40 igrača postavljaju se 8 nosioca
  • 41 i više igrača postavlja se 16 nosioca
 3. Nezavisno od broja igrača u glavnom turniru, nosioci 1 i 2 postavljaju se:
  • Nosilac 1 na prvu crtu kostura
  • Nosilac 2 na zadnju ( donju ) crtu kostura
 4. U slučaju da je broj igrača manji od broja raspoloživih mesta u kosturu, slobodna mesta ( BYE-evi ) se upisuju na mesta predviđena za susrete s nosiocima, redom od prvog nosioca prema nižim.
 5. U slučaju da je broj BYE-eva u kosturu veći od broja nosioca, preostali BYE-evi se žrebaju ravnomerno u obe polovine kostura.
 6. U slučaju da je broj prijavljenih igrača veći od veličine kostura, a premali da se igraju kvalifikacije, igraju se pretkola. U tom slučaju mesta za susrete pretkola u kosturu treba žrebom ravnomerno i simetrično rasporediti na delove kostura, osim na mesta nosioca.
 7. Nakon nosioca žrebaju se ostali igrači sa liste za glavni turnir, pa se redom upisuju na slobodna mesta, uključujući i pretkola ako ih ima, od vrha prema dnu.

Član 8.

Odluke sudija su izvršne i konačne.