Ulična košarka

Popularno nazvana “Streetball”, nalazi put do srca naših sportista. Skočiti visoko i ubaciti koš- ima li boljeg osećaja?

Ulična košarka

Član 1.

Službena FIBA pravila primenjuju se za sve situacije koje nisu navedene u ovim pravilima.

Član 2.

Utakmice svih kategorija se igraju loptom veličine 6.

Član 3.

Ekipa se sastoji od četiri igrača ( 3+1 ). Utakmica može početi ako svaka ekipa na terenu ima po tri igrača, a ekipa može utakmicu završiti sa jednim igračem na terenu.

Član 4.

Prvi posed lopte određuje se bacanjem novčića. Ekipa koja osvoji bacanje novčića može prepustiti posed lopte drugoj ekipi, kako bi u slučaju produžetka imala prva posed lopte.

Član 5.

Trajanje utakmice je 1x10 minuta ili dok jedna ekipa ne postigne prva 15 koševa. Zavisno od stepena takmičenja ( gradsko/ državno /međunarodno) organizator može smanjiti ili povećati broj koševa tj. poena za pobedu.

Član 6.

U slučaju produžetaka pobeđuje ekipa koja prva postigne 2 poena. Pre produžetaka postoji vreme od jednog minuta odmora.

Član 7.

Organizator može ograničiti vreme trajanja napada ( npr. na 12 sekundi) zavisno od stepena takmičenja ( gradsko/državno /međunarodno) i ukoliko postoji uređaj za merenje trajanja napada. U slučaju da se ograniči vreme napada, a da nema uređaja/semafora sudija odbrojava po slobodnoj proceni poslednjih pet sekundi u slučaju pasivnog napada ekipe koja je u posedu lopte.

Član 8.

Vreme igre se zaustavlja u slučaju kada je lopta van igre i za vreme slobodnih bacanja. Vreme se pokreće kada je izvršena izmena lopte ( u posedu ekipe u napadu ) .

Član 9.

Svaki poen unutar linije 6,75 metara boduje se jednim ( 1 ) poenom. Svaki poen iza linije 6,75 metara boduje se sa dva ( 2 ) poena. Svako uspešno slobodno bacanje boduje se sa jednim ( 1 ) poenom.

Član 10.

Bonus je posle šest ekipnih grešaka. Igrači se ne isključuju na osnovu broja ličnih grešaka.

Član 11.

Nakon ekipnih grešaka sedam, osam, devet izvode se dva slobodna bacanja. Nakon ekipna greške broj deset izvode se dva (2) slobodna bacanje i lopta u posedu iste ekipe ( ekipa koja je izvodila slobodno bacanje ).

Sankcija za tehničku grešku je jedno slobodno bacanje i lopta u posedu. Sankcija za nesportsku grešku je dva slobodna bacanja i lopta u posedu. Sankcija za isključujuću grešku je dva slobodna bacanja i lopta u posedu.

Nakon tehničke, nesportske i isključujuće greške igra se nastavlja ubacivanjem lopte izvan luka 6,75 metara na vrhu terena.

Nakon dve nesportske greške, ili jedne isključujuće istog igrača u jednoj utakmici, igrač se isključuje sa te utakmice.

Slobodno bacanje u slučaju greške na šutu iznosi jedno slobodno bacanje, osim u slučaju šuta iza linije 6,75, kada ista iznose dva slobodna bacanja.

Lična greška pri uspešnom pokušaju igrača da šutira na koš kazniće se jednim ( 1 ) dodatnim slobodnim bacanjem.

Član 12.

Posed lopte kod postignutog poena je sledeći: lopta pripada ekipi koja je primila koš. Lopta se uzima ispod koša i mora se izvoditi ili dodati iza linije 6,75 metara. Smatra se da je igrač izvan linije kada nijednom nogom nije unutar ili na liniji 6,75 m. Odbrana se ne igra u prostoru reketa pri iznošenju lopte. Lopta posle odbrambenog skoka ili osvojene lopte mora biti izvedena ili dodata izvan linije 6,75 metara.

Član 13.

U slučaju situacije mrtve lopte, promena poseda lopte dolazi iza linije 6,75 m.

U svim slučajevima kada se izvodi podbacivanje lopte, ono se ne izvodi nego posed lopte pripada odbrambenoj ekipi.

Član 14.

Izmene igrača su dozvoljene samo za vreme prekida igre pre promene poseda lopte. Igrač može ući u igru tek kada njegov saigrač napusti teren sa obe noge. Za izmenu ne treba odobrenje sudije ili zapisničkog stola.

Član 15.

Svaka ekipa ima pravo na jedan „time out“ u trajanju od 30 sekundi, „time out“ i zamena igrača mogu se tražiti samo u situacijama „mrtve lopte“ ( svaki put kada je sat za igru zaustavljen) i ne mogu se tražiti kada je lopta živa ( kada je igra u toku).

Član 16.

Ulična košarka se igra na terenu dimenzija 14 h 15 metara. Član 17.

Pravo nastupa na samim utakmicama utvrđuje zapisničar i/ili koordinator sporta pre početka meča, uz prisustvo predstavnika ekipa:

- identitet se utvrđuje bilo kojim dokumentom sa slikom (pasoš, đačka knjižica,

sportska legitimacija i sl) a u nedostatku istih kopijom Izvoda iz matične knjige rođenih.