DUNAV OSIGURANJE

„Dunav osiguranje“ – lider na domaćem tržištu osiguranja

DUNAV OSIGURANJE

Na temeljima tradicije duge više od stoleća, ostvarujući iz godine u godinu sve bolje rezultate, Kompanija „Dunav osiguranje“ predstavlja najveću kuću na tržištu osiguranja u Srbiji.

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u toj oblasti, „Dunav“ je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja. Kompanija nudi više od 90 osiguravajućih usluga. Sа 29 glаvnih filiјаlа i оkо 600 prоdајnih mеstа, „Dunav“ imа snаžnu pоslоvnu mrеžu, kоја sе nеprеstаnim usаvršаvаnjеm pоslоvаnjа i rаzvitkоm infоrmаciоnоg sistеmа približаvа stаndаrdimа vеlikih еvrоpskih оsigurаvајućih kuća.

Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na valjanosti radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, preko temeljne pripreme ugovora s jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, sve do ažurne isplate odšteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja koji Kompaniju čine faktorom finansijske stabilnosti.

Brojna istraživanja tržišta ukazuju na to da je Kompanija „Dunav osiguranje“ najjači srpski brend u osiguravajućoj delatnosti. Bez preterivanja se može reći da je „Dunav“ sinonim za osiguranje u Srbiji. To pokazuju brojna istraživanja, kao i tržišno učešće Kompanije. Svoju snagu, i moć brenda, Kompanija uspešno emituje i kroz podršku brojnim projektima iz kulture, sporta, umetnosti, mode, kao i u segmentu društvene odgovornosti, u kojoj je pouzdan partner i sagovornik društvene zajednice i lokalne samouprave.

 

„Prijatelj od detinjstva“

Kompanija „Dunav osiguranje“, koja je prošle godine proslavila 45 godina uspešnog poslovanja, u protekloj godini donirala je više od 120 miliona dinara za projekte društvene odgovornosti namenjene deci. Zahvaljujući sistematskom ulaganju u zajednicu, a pogotovo u najmlađe, „Dunav“ je postao jedan od prvih nosilaca međunarodnog sertifikata IQNet SR 10 u Srbiji.

S ciljem da podrži decu u svim aspektima njihovog odrastanja, Kompanija je u 2019. godini podržala aktivnosti u oblasti obrazovanja, sporta, razvoja talenata, kao i mnoge dečije manifestacije.

U protekloj godini, „Dunav“ je podržao više od 50 dečjih sportskih klubova, kao i regionalnu manifestaciju Sportske igre mladih, u kojima je učestvovalo više od 100.000 dece u 148 mesta i gradova Srbije. Sport je bio podržan i putem škola talenata, sa više od 1.500 polaznika. Donacijama za više od 250 škola, Kompanija je obezbedila bolje uslove za učenje i boravak 500.000 dece u Srbiji. Umetnost je, kao i sport, bila podržana i putem škola talenata koje broje više od 1.170 polaznika. Ta podrška bila je vetar u leđa mnogim perspektivnim mladim ljudima, a saradnja s lokalnim samoupravama rezultirala je i podrškom brojnim dečjim manifestacijama, kao i zdravstvenim i kulturnim ustanovama koje su animirale 75.154 dece. U susret novogodišnjim i božićnim praznicima, deci u brojnim ustanovama i školama širom Srbije poklonili smo 4.200 novogodišnjih paketića.

Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora „Dunav osiguranja“, istakao je da je ulaganje u najmlađe najsigurnija polisa osiguranja kada je budućnost u pitanju, te da će u 2020. godini ova ulaganja biti nastavljena programom društvene odgovornosti pod sloganom „Prijatelj od detinjstva“.

„Pored toga što je bila godina jubileja, 2019. je donela i najbolje poslovne rezultate od početka poslovanja. Različitim oblicima podrške najmlađima, u 2019. godini za decu Srbije izdvojili smo više od 120 miliona dinara, odnosno više od milion evra. U tesnoj saradnji s Vladom, a u skladu s vizijom moderne osiguravajuće kuće, nastavićemo izgradnju lepše, humanije i bolje zemlje za našu decu. Što se više bude razvijao ‘Dunav’, razvijaće se i naša podrška za mlade, obrazovanje, umetnost i brojne druge oblasti“, izjavio je Mirko Petrović.

Predsednik IO „Dunav osiguranja“ dodao je i da podrška nije izostala ni kada su deca zaposlenih u pitanju. Možemo se pohvaliti da je samo u 2019. godini „Dunav“ postao bogatiji za 100 beba.

Kao jedan od značajnijih segmenata društvene odgovornosti, istaknuta je višegodišnja saradnja sa projektom „S Tamarom u akciji”, u okviru koje je, pored standardne podrške osiguranju obnovljenih domaćinstava, ove godine podržano renoviranje škola širom Srbije, čime su obezbeđeni bolji uslovi za školovanje učenika.

Društveno odgovorno poslovanje „Dunav osiguranja“ uočeno je i nagrađeno međunarodnim sertifikatom IQNet SR 10, koji predstavlja ključni sertifikat u oblasti korporativne društvene odgovornosti.

 

Tekst obraćanja predsednika IO Mirka Petrovića na događaju

Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora kompanije „Dunav osiguranje“:

Dobar dan svima i sa moje strane.

Na samom početku želim da vas pozdravim u ime Kompanije „Dunav osiguranje“ i poželim dobrodošlicu na ovaj, za nas važan događaj, koji smo organizovali u želji da sa vama podelimo sve ono što smo postigli u minulih 45 godina poslovanja pod imenom „Dunav osiguranje“.

U skоrо pоlа vеkа Kompanija је pоslоvаla u rаzličitim držаvnim zајеdnicаmа, u diјаmеtrаlnо suprotnim еkоnоmskim urеđenjimа, u rаzličitоm pоslоvnоm аmbiјеntu i društvеnоm i sоciјаlnоm оkružеnju. I zа sve to vreme, koje se meri decenijama, u bilо kојim sоciјаlnim i еkоnоmskim uslоvimа, u bilо kојој držаvnој zајеdnici u kојој је pоslоvао, „Dunаv“ је čvrstо zаuzimао lidеrsku pоziciјu i pо svim pоslоvnim pоkаzаtеlјimа biо i оstао nајvеćа i nајјаčа оsigurаvајućа kuća.

Sledeći tradiciju srpskih dobročinitelja Save Tekelije, Ilije Milosavljevića Kolarca, Sime Igumanova, Luke Ćelovića, Nikole Spasića, Milana Kujundžića Aberdara, koji svoj imetak ostaviše svom narodu „na prosvetne svrhe“, Kompanija „Dunav osiguranje“ , kao simbol postojanosti, snage, prijatelja u dobru i zlu, istrajava u svojoj misiji u koju je utkаlа principе dоbrоčinstvа, to jest vrаćаnjа dеlа prihoda društvеnој zајеdnici u kојој pоsluје.

Skоrо dа niје bilо znаčајniјеg prојеktа u nаuci, prоsvеti, kulturi, zdrаvstvu spоrtu, а dа mаtеriјаlnu pоdršku tоm prојеktu niје dаlа nаšа kоmpаniја. Grаđаni Srbiје su tо prеpоznаli i tо је јоš višе učvrstilо pоvеrеnjе privrеdе i stаnоvništvа u nas. S ponosom ističemo da smo u godini jubileja postigli najbolje rezultate poslovanja u poslednjih trideset godina, što je ponovo potvrdilo našu vodeću poziciju na tržištu. Po osnovu rezultata u 2018. godini, Dunav je zauzeo 9. mesto na tržištu jugoistočne Evrope po bruto fakturisanoj premiji, a s obzirom na izuzetne rezultate koje smo postigli u 2019. godini, očekujemo da će rejting biti još bolji.

Ali to nije glavni razlog našeg današnjeg susreta! Razlog je mnogo važniji! Razlog su deca!

Strateškim razvojem projekata društvene odgovornosti, „Dunav“ se tokom godina fokusirao na ono što predstavlja nezamenljivu polisu osiguranja naše budućnosti – decu Srbije.

Želimo da naša deca napreduju u svakom pogledu i tu smo da podstičemo njihova znanja i talente jer će upravo oni biti nosioci privrednog i društvenog razvoja. Iz tog razloga, potrudili smo se da u protekloj godini, različitim oblicima podrške najmlađima pokrijemo svaki segment njihovog odrastanja. U 2019. godini za decu Srbije izdvojili smo više od 120 miliona dinara, odnosno više od milion evra.

Zahvaljujući višegodišnjoj saradnji i izuzetnoj posvećenosti, zajedničkim snagama sa našim partnerima, uspeli smo da velikom broju dece i njihovim porodicama obezbedimo bolje uslove stanovanja, života i rada. Pored podrške u renoviranju njihovih domova, ponosno smo učestvovali i u izgradnji i obnovi škola širom Srbije stvarajući bolje uslove za školovanje više od pola miliona dece.

Osim školama, podršku smo pružili i mladim talentima u sportu, umetnosti, nauci, brojnim sportskim klubovima i udruženjima, edukativnim radionicama za decu, dečjim manifestacijama, kampovima, porodicama sa troje i više dece…Naravno, podrška nije izostala ni kada su deca naših zaposlenih u pitanju. Možemo da se pohvalimo da je samo u 2019. godini, Dunav bogatiji za 100 beba.

Da smo u svom poslovanju izabrali dobar put i pravac potvrđuje i međunarodni sertifikat u oblasti korporativne društvene odgovornosti IQNet SR 10, čiji smo ponosni nosilac odnedavno. Ovom sertifikacijom najavljujemo još snažnije sistemsko uključivanje Kompanije u projekte od šireg društvenog značaja u ovoj i godinama pred nama.

U tesnoj saradnji s Vladom Republike Srbije, našeg većinskog vlasnika, a u skladu sa vizijom moderne osiguravajuće kuće, i ubuduće ćemo koristiti svoje resurse za izgradnju lepše, humanije i bolje zemlje za našu decu. Budite uvereni, što se „Dunav“ bude više razvijao, razvijaće se i naša podrška mladima, obrazovanju, nauci, umetnosti i brojnim drugim oblastima njihovog rada i stvaralaštva

Uvereni smo da je sreća veća kada se deli s drugima i da je „Dunav osiguranje“ osvedočeni, iskren prijatelj dece. Stoga ćemo svoje aktivnosti u 2020. godini realizovati pod sloganom Prijatelj od detinjstva, sa željom da i sadašnji naraštaji dece postanu i zauvek budu naši prijatelji, kao što je i nekoliko stotina hiljada naših dugogodišnjih, zadovoljnih klijenata koji su od detinjstva rasli i stasavali uz nas.

Na kraju, želeo bih da još jednom, u ime Kompanije, zahvalim svima vama na pruženoj podršci.

Dragi prijatelji, partneri, saradnici i kolege, HVALA VAM. Hvala na tome što ste podrška ne samo poslovanju „Dunav osiguranja“, već i svim našim aktivnostima za najmlađe.

Dragi predstavnici medija, hvala vam na dugogodišnjoj saradnji, prepoznavanju i podizanju svesti o temama koje su od izuzetnog značaja za Kompaniju i naše društvo.

Hvala vam.

 

Izjava Ivane Jovanović, predsednica Sportskih igra mladih

Sportske igre mladih Srbije s ponosom su nosile ime Kompanije „Dunav osiguranje“ u 2019. godini. Hvala što ste bili naš generalni sponzor.

Prethodna godina za sve nas bila je veoma uspešna. Obeležili ste veliki jubilej kao Kompanija sa tradicijom dugom 45 godina, imali ste uspešnu poslovnu godinu i bili ste sponzor naše organizacije.

Posebno zahvaljujemo mr Mirku Petroviću, predsedniku Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“, na podršci Igrama u interesu dece Srbije i dece regiona, kao i na svim lepim rečima o projektu Sportskih igara mladih i njegovoj vrednosti, kao i o radu naše organizacije. Hvala od srca.

Koristimo priliku da Kompaniji „Dunav osiguranje“ zahvalimo i kao društveno odgovornoj kompaniji, koja je uz nas od osnivanja Igara.

„Prijatelj ostaje prijatelj“ nije samo slogan koji s ponosom nosite, već je, kada je „Dunav osiguranje“ u pitanju, tako i u praksi.

Drago nam je što smo pokazali da zajedno možemo mnogo više i što smo realizacijom Igara uspeli da obradujemo velik broj dece u Srbiji.

Hvala što ste bili i ostali naši prijatelji.

Želimo vam mnogo sreće u radu i nadamo se da će naša saradnja u ovoj godini, na obostrano zadovoljstvo, biti još uspešnija.